Main Page/fa

From Deflect Public wiki
Jump to: navigation, search


خوش آمدید

این صفحه عمومی پروژه Deflect -یک ساختار زیربنایی قوی برای تخفیف حمله‌های محروم‌ سازی از سرویس (DDOS) بر علیه رسانه‌های مستقل و مدافعان حقوق بشر است. هدف ما این است که پاسخی که توسط جمعیت فنی حمایت می‌شود را بر ضد تخریبی که توسط حمله‌های مجازی به حضور آنلاین فعالان و موسسات جامعه مدنی دموکراتیک ایجاد می‌شود خلق کنیم. این ویکی یکی از هدف‌های اصلی پروژه ماست: شریک شدن تجربه جمعی و همچنین ارائه راهنمایی برای کسایی که می‌خواهند نمونه‌ای از Deflect را احتیاج دارند. این یک پروژه در حال پیشرفت است و ما از همکاری شما استقبال می‌کنیم. پس لطفا آن‌را هرطور صلاح می‌دانید امتحان کنید، نظر بدهید و آن‌را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که باید یک شناسه ایجاد کنید و ای.میل خود را تایید کنید تا بتوانید صفحه‌ها را ویرایش کنید. در هنگام ویرایش قوائد این صفحه‌‌ را رعایت کنید

Deflect یک سرویس رایگان است، که روی یک نرم‌افزار و اصول open source ساخته شده است eQualit.ie یک تکنولوژی غیرانتفاعی که مقر اصلی آن در مونترال کانادا قرار دارد.

fa